Søk
Close this search box.

enkeltvedtak

En avgjørelse som gjelder én person,
for eksempel hvor mange timer hjelp du får fra kommunen.

Hvis enkeltvedtak ikke blir fulgt opp,
kan du klage.

Et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter
til en eller flere bestemte personer (Forvaltningsloven §2 b)