empowerment

Myndiggjøring
dekker hovedsaklig
det som menes ved empowerment.