eksamen

En prøve som viser hva du kan
når du er ferdig med et fag.

Du har rett til tilrettelagt eksamen
om du trenger det.