egenerklæring

Du gir informasjon om deg selv
eller noe du eier og skal selge.

Hvis du vet at noe er galt,
må du si fra til kjøper.