e-resept

Elektronisk resept i stedet for resept på papir.