DPS

Distriktspsykiatrisk senter.

Desentraliserte sentre
som tilbyr allmennpsykiatriske tjenester.

De har også ambulerende tjenester
for samhandling mellom sentrene og kommunene.