døvetolk

Tegnspråktolk.

En som oversetter tale til tegnspråk
slik at hørselshemmede kan forstå.

Du har rett til tolk hvis du ikke hører.