døvblind

En person som ikke kan høre eller se.

En døvblind har rett til å få tilrettelagt undervisning.