Søk
Close this search box.

domstol

Tingrett,
lagrett
eller høyesterett.

Har makt til å dømme.

I straffesaker avgjør en jury skyld,
og dommeren bestemmer straffen.