dommerfullmektig

En som har studert jus og skal bli dommer.