disponibel

Det du kan bruke,
for eksempel penger du har på kontoen din.