Diskusjonsforum

Diskusjonsforum er en nettside eller et nettsted på internett
hvor du kan diskutere forskjellige ting.

Du kan stille spørsmål
eller skriv dine meninger om noe.

Mange Internett-brukere besøker diskusjonsfora.

Det er mange forskjellige typer diskusjonsfora.

Noen av dem er unøyaktige
hvor internettbrukere skriver slikt
som er upassende eller grusomt.

I en slik diskusjon bør du ikke delta.