diett

Rett mengde riktig mat.

Legen bestemmer om du trenger diett.

Trenger du dyr mat,
har du rett til å søke om penger.