diagnose

Bestemmelse av en sykdom.

Sette navn på den.

Noen diagnoser gir rettigheter
som gratis medisin og fysioterapi.