departement

Avdeling av regjeringen ledet av en minister som er politiker.

Departementet gjør det Stortinget bestemmer.

De ansatte fortsetter når regjeringen skifter.

Arbeidet til regjeringen
er delt opp i flere arbeidsområder.

Det fins det et departement
for hvert av disse arbeidsområdene.

Det jobber mange mennesker i et departement.

Personen som leder et departement
kalles statsråd eller minister.