den tredje statsmakt

Domstolene.

Har ansvar for å dømme dem som bryter loven.

Den første statsmakt er Stortinget,
regjeringen er den andre.