Debatt

Diskusjon,
at mennesker snakker
ivrig med hverandre.

De som debatterer kan ofte være uenige om ting,
for eksempel om politikk.