Davidstjernen

Et merke
eller et symbol
på den jødiske tro.