BSU

Boligsparing for ungdom.

Ungdom under 34 år
har rett til å få høyere rente
når de sparer til egen bolig.