bruker-råd

En gruppe mennesker som gir råd
til de som bestemmer
og de som jobber i kommunen.