Brønnøysundregistrene

Etat som registrerer
og kontrollerer bedrifter
og andre viktige områder
i samfunnhet.

Skal sikre økonomisk trygghet.

Skal du kjøpe bruktbil,
kan du få informasjon fra registeret.