Brannmur

Brannmuren er et program som beskytter datamaskinen din
mot utenlandske programmer som kan skade datamaskinen din.