bot

Betaling for å ha brutt loven.

Du kan få bot
hvis du ikke bruker bilbelte
eller kjører for fort.