Søk
Close this search box.

borteboerstipend

Penger du får av staten til husleie
hvis du ikke bor hjemme
mens du går på videregående skole
eller studerer.