bilstønad

Penger du får fra NAV
som hjelp til å kjøpe eller tilpasse en bil
hvis du trenger bil for å komme til utdanning eller jobb.