bilbelte

Sikkerhetsbelte i bil.

Kan hindre deg fra å bli hardt skadet
ved en bilulykke.

Du må bruke bilbelte
i bil og på buss.