bidragsfogd

En som krever inn barnebidrag
når foreldre går fra hverandre
og ikke kan bli enige
om hvor mye som skal betales.

NAV regner ut størrelsen på bidraget.