bevegelseshemmet

Problem med å bevege seg.

En bevegelseshemmet
har rett til hjelpemidler
og til hjelp på reise.