beredskap

Være klar.

Være forberedt til å gjøre noe.