bedøvelse

Noe som gjør at du ikke føler smerte.

Du har rett til å få bedøvelse hos tannlegen.