bedømming

Si om noe er bra
eller dårlig.

Vurdering.