barriere

Hindring,
sperring.

Vanskelig å komme over.