Bærekraftig

Økonomisk utvikling og vekst
som ikke ødelegger klima,
miljø
eller natur.