avvik

En plan som ikke blir fulgt,
for eksempel en individuell plan
eller en individuell opplæringsplan.