avgjørelse

Bestemmelse.

Et vedtak kan være en avgjørelse.