avgift

En slags skatt.

En del av prisen du betaler til staten
når du kjøper en vare eller en tjeneste,
for eksempel moms,
veiavgifter
eller bompenger.