avdrag

Nedbetaling av et lån
litt etter litt.

Lånet ditt blir mindre
for hver gang
du betaler et avdrag.