atferdsvansker

Vanskelig oppførsel.

Atferdsvansker kan gjøre
at du har problemer
med å følge vanlige regler.