asylsak

Saken til en som søker
om å få opphold i Norge.