arbeidsledighetstrygd

Penger du får fra NAV
fra du har mistet en jobb
til du får ny jobb.