Søk
Close this search box.

arbeidskraftundersøkelsen

Gir oss tall på hvor mange som er uten arbeid
og som har fått arbeid den siste måneden.