APO

Arbeid Produksjon Opplæring.

Elever i videregående skole
som lærer best ved å arbeide,
har rett til APO.