AP

Arbeiderpartiet.

Sosialdemokratisk parti.

Samfunnets oppgaver skal løses i fellesskap
og målet er frihet,
likhet
og like muligheter for alle.