ansettelsesforhold

En avtale.

Det som står i arbeidskontrakten din.

Forteller at du har en jobb,
hvor du jobber,
hvor lang arbeidstiden er
og hvilken lønn du har.