ansatt

En som har en jobb.

Du har rett til en kontrakt
fra din arbeidsgiver.