ankomst

Det å komme frem.

Ankomsttid forteller når tog,
buss,
fly
eller båt
kommer frem.