anklage

En beskyldning.

Blir brukt
når du får skylden for noe.