Søk
Close this search box.

anke

Klage på en avgjørelse eller en dom.

Du kan anke hvis du ikke er enig i en dom.

Du kan anke til Tingrett,
Lagmannsrett og Høyesterett.