anfall

Krampe.

Plutselig reaksjon.

Kraftig skjelving i kroppen.

Du kan ha store og små anfall.

Ofte vet du ikke selv hva som skjer.