anestesilege

Lege som er ansvarlig for å gi bedøvelse.